Apie jėgainės | JEGAINES.LT

Apie jėgaines

Vis labiau populiarėjantis atsinaujinantis energijos šaltinis yra vėjo energija.

2005 m. pasaulyje vėjo jėgainės pagamino tik 1 proc. visos reikalinos elektros energijos kiekio (arba 58 982 MW). 2009 m. sausio 1 dienai Lietuvoje pastatytų vėjo elektrinių bendra galia buvo 54 MW. 2019 m. sausio 1 dienai Lietuvoje pastatytų vėjo elektrinių bendra galia viršijo 500 MW. Apskaičiuota, kad 2020 metais pasaulyje vėjo jėgainės turėtų gaminti jau 12 procentų visos elektros energijos. Vėjo energijos privalumai – itin ekologiškas šaltinis, generuojamos elektros energijos naudingumo koeficientas siekia 25-45 proc. (saulės baterijų naudingumo koeficientas siekia iki 20 proc.), autonominis, saugus ir vis pingantis energijos šaltinis.

Yra paskelbtas aukcionas iki 300MW galios vėjo jėgainių parkų prijungimo.

Vėjo jėgainės skirstomos į du tipus: horizontalios arba vertikalios ašies.

Ūkiams, kuriuos supantys kaimynai yra nutolę, racionalu įsigyti horizontalios ašies jėgaines, nes jos yra efektyvesnės. Ūkiams, kurių kaimynai yra arčiau kaip 100 metrų spinduliu rekomenduojama įsirengti vertikalios ašies tipo vėjo jėgaines, nes jų darbo metu keliamas triukšmas yra mažesnis.  Statant nedidelio galingumo vėjo jėgaines, kurių aukštis iki 10 metrų, nereikia jokio statybos leidimo. Tai reglamentuoja LR statybos techninių reglamentų įsakymo 2.2.1. punkte aprašyta nuostata.

Vėjo jėgainės, kurios sukasi ant Horizontalios ašies yra žymiai labiau paplitusios. Horizontalios ašies vėjo jėgainės greitaeigiškesnės, mažesnio svorio, vieno instaliuoto kilovato kaina yra mažesnė negu vertikalios ašies jėgainių. Horizontalios vėjo  jėgainės turbiną galima iškelti aukštai. Šiuo metu siūlome iki 160 metrų aukščio jėgainių bokštus. Pagrindinės horizontalios ašies vėjo jėgainių dalys yra vėjaratis, greičių dėžė, generatorius, gaubtas, bokštas.

Vėjo jėgainės(arba parkai) iki 6 MW yra jungiami prie ESO(Elektros Skirstymo Operatoriaus) tinklų. Nuo 6MW jėgainių parkai jungiami tik prie LITGRID perdavimo tinklų.

Naujausių vėjo jėgainių galingumas siekia 6MW. Bokšto aukšti galimas 160m, sparnų ilgis 78m.

Vėjo jėgainės gali dirbti autonominiu režimu arba gali būti įjungiamos į bendrą regiono ar valstybės elektros tiekimo sistemą. Apie 90 proc. visų pasaulyje veikiančių vėjo jėgainių yra įjungtos į šias sistemas.

UAB „Vėjo jėgainių projektai“ parduoda, stato, paleidžia, parengia reikalingus dokumentus bei prijungia prie elektros tinklų pramonines vėjo jėgaines. Esant palankioms sąlygoms, įmonė gali pasiūlyti vėjo jėgainių parkų įrengimą bei priežiūrą.